Hvordan jævnaldrende bjerg justerer token og kapitalinteresser

Tegnsalg aktiveret via blockchain-teknologi har været en velkommen tilføjelse til opstartens fundraising-værktøjssæt. Denne interesse er selvfølgelig drevet af utility tokens evne til at blive erstattet i stedet for at give væk fra egenkapitalen fra at bidrage med brugere ved traditionelle finansieringsmetoder.

Mange virksomheder, der er i færd med eller har foretaget toksalg, har modtaget frøfinansiering fra traditionelle investeringsfonde, engleinvestorer eller VC'er, der ønsker at erhverve egenkapital samt nedsatte værktøjstokens. Dette har set eksempler på en direkte interessekonflikt, hvor aktiehavere søger afkast på egenkapitalen på bekostning af tokenhaverne. Der er endda et voksende ønske blandt mindre investorer om at købe egenkapital i stedet for symboler til at beskytte deres langsigtede renter. Skal investorerne nu holde kapital for at blive beskyttet mod svigagtig opførsel fra virksomheder?

De nylige retssager, der blev indledt mod Ripple (XRP), var resultatet af, at 55 milliarder XRP blev sat i escrow som et middel til at 'sikre sikkerhed for det samlede udbud' af aktieejere. Denne særlige retssag antydede, at Ripple havde finansieret sig selv ved at sælge tæt på $ 100 mio. XRP for at forsikre investorerne om, at Ripples majoritetskontrol af dets samlede cirkulation ikke ville blive misbrugt af nogen pludselige store salg.

Men hvordan skal man gøre for at tilpasse de to parter, der har forskellige interesser i virksomheden?

Peer Mountain's løsning på dette problem kommer ved korrekt strukturering af et token-økosystemets enheder, så token indehaverenes og aktionærers interesser tilpasses. Dette praktiseres også af Peer Mountain, der i øjeblikket forsigtigt ejer alt kapital i Peer Mountain DCB Ltd.

Aftaler om at give nogle token-købere ind i cap-tabellen er imidlertid allerede på plads for de rigtige partnere. Disse parter er forpligtet til at acceptere den sammenkoblende aktionæravtale før egenkapitalfordeling. Nedenfor er de vigtigste punkter i aftalen:

  • Egenkapital er udelukkende til styring af teknologiudvikling og forbedring
  • Peer Mountain's mission er at øge skalerbarheden og brugen af ​​det token økosystem. Dette gøres ved at øge antallet af deltagere i systemet og øge volumen og hastighed af transaktionerne i systemet.
  • Peer Mountain beregner og opretholder sin balance i PMTN.
  • Aktieindehavere skal også have en basetællekonto (mindsteandel) for PMTN, og salg af disse PMTN skal udløse en pro rata tilbagekøb af Peer Mountain LTD af deres egenkapitalandele til pålydende værdi.
  • Aktieindehavere er udtrykkeligt enige om, at Peer Mountain aldrig vil udbetale udbytte og ikke vil tage handlinger, der kan øge værdien af ​​dets aktier, hvis disse handlinger ville være til skade for økosystemets værdi.

Peer Mountain vil indlede en demokratiseret, gennemsigtig og gratis måde at overføre aktier til en fast værdi for at opretholde tilpasningen mellem egenkapitalen og tokenindehaveren.

Peer Mountains aktionæravtale ovenfor adresserer et meget fremtrædende spørgsmål om, hvordan virksomheder, der tager ind midler under (og efter) et token-salg, fint kan afbalancere interesserne for aktionærer og værktøjer til token.

De resulterende transparenter sikrer, at egenkapital udelukkende bruges til styring af produktudvikling og ikke er et middel for aktionærerne til at hente værdi ud fra økosystemet. Denne prioritering af handlinger, der er gavnlige for økosystemet frem for handlinger, der udelukkende øger sin egenkapitalværdi, viser, at Peer Mountain sætter branchens ledelsesledelse i driften af ​​et retfærdigt og klageligt toksalg. Ved at fokusere på at generere værdi for token-økosystemet har Peer Mountain skabt de rigtige rammer, der beskytter alle interessenter, fra store investorer til små individuelle token-købere.